برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش در سطح آن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجفي حاجي ور منصور,جلالي مهدي,مساعدي ابوالفضل
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

همواره از دبي جريان به عنوان مهمترين عامل انتقال رسوب ياد مي شود. اما عملا در موارد زيادي به ازاي يک مقدار مشخصي از دبي جريان مقادير متفاوت رسوب اندازه گيري شده است. بنابراين عوامل ديگري نيز در مقدار انتقال رسوب موثر مي باشند. در اين تحقيق سعي شده است تا با دخالت دادن عوامل موثر بر انتقال رسوب، همانند زمان اندازه گيري و ميزان دبي، معادله سنجه رسوب اصلاح گردد. براي اين منظور از داده هاي اندازه گيري شده دبي جريان و دبي رسوب در ايستگاه هيدرومتري تمر (واقع بر گرگانرود) استفاده گرديد و داده هاي دبي جريان و دبي رسوب بر اساس چهار مدل  (A, B, C, D ) و هفت زير مدل تفکيک شدند. در تمامي مدلها رابطه رگرسيوني بين مقادير دبي آب و دبي رسوب برقرار شد و پارامترهاي a و b معادله انتقال رسوب در هر بخش از مدل بدست آمد. براي انتخاب مدل بهينه از شاخص ميانگين مربعات خطا استفاده گرديد و نتايج نشان داد مدلي که در آن تفکيک داده بصورت ماهانه (b1) است، داراي کمترين مقدار ميانگين مربعات خطا بوده و به عنوان مدل بهينه انتخاب شد. به کمک اين مدل مي توان ميزان فرسايش از سطح حوزه بالادست را نيز با دقت بيشتر به دست آورد.

 
کلید واژه: رسوب، بارمعلق، مدل هاي برآورد رسوب، گرگانرود، ايستگاه هيدرومتري تمر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 113   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی