نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین منحنی پوش بارش برای استان ایلام

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جليليان حجت اله,اوژن محمد,نجفي حاجي ور منصور,رستمي زاد قباد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در اکثر مواقع جهت احداث طرح هاي آبي نظير سدها به تخمين حداکثر بارش محتمل و نهايتا حداکثر سيل محتمل نياز است و بدين منظور بررسي اين دوپديده از ديدگاه علمي و عملي ضرورت پيدا مي کند. روشهاي متعددي براي محاسبه حداکثر بارش محتمل وجود دارد يکي از روشهاي تخمين حداکثر بارش محتمل استفاده از روش منحني پوش مي باشد در روش منحني پوش کليه داده هاي مربوط به بارش ثبت شده براي يک منطقه بر روي نموداري که محور x در آن زمان و محور y بارش مي باشد و هر دو محور آن لگاريتمي است منتقل مي شود و در نهايت خطي رسم مي شود که کليه وقايع بارش مشاهده شده در زير آن قرار مي گيرد، .مقادير بارش حداکثر بدست آمده از اين روش چون مقاديري هستند که در گذشته اتفاق افتاده اند بنابراين مي توانند براي تعيين حداکثر بارش محتمل با اطمينان بيشتري مورد استفاده قرار گيرند و هزينه هاي طراحي را کاهش دهند. در اين تحقيق براي استان ايلام اقدام به تهيه منحني پوش بارش گرديد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که حداکثر بارش 24 ساعته مشاهده شده در استان ايلام 103 ميلي متر و براي دوره 48 ساعته 129 ميلي متر و براي يک دوره يک ماه 438.4 ميلي متر و براي يک سال 1016.9 ميلي متر مي باشد.

 
کلید واژه: منحني پوش،حداکثر بارش محتمل، استان ايلام
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی