نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین مزیت رقابتی پایدار و عوامل کلیدی موفقیت درصنعت دارو

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدیان محمودی تبار محمود,جوانی نیلوفر
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و صنعت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت انجمن ها و مجامع علمی
زمان:  1400دوره 1
 
چکیده: 
محیطی که امروزه شرکتها در آن فعالیت می کنند، غیرقابل پیش بینی، بی نظم و آشفته است. تغییرات در محیط به صورت ناگهانی و به سرعت رخ می دهند. رقابت در این محیط ها در حال افزایش است بنابراین در پرتو رقابت شدید و غیر قابل پیش بینی، شرکتها ناگزیر به دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در نتیجه دسترسی به عوامل کلیدی موفقیت هستند. هدف اصلی این پژوهش آزمون رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت و مزیت رقابتی پایدار است و به طور کلی مفهوم و دیدگاه های مختلف مزیت رقابتی پایدار را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق عوامل کلیدی موفقیت مزیت رقابتی پایدار بررسی می شود و یک چهارچوب برای ارزیابی این عوامل کلیدی: 1-مدیریت موثر زنجیره تامین 2-نوآوری و تمایز محصول 3-پاسخگویی سازمانی 4-رهبری هزینه، در نظر گرفته می شود. این تحقیق از حیث هدف در زمره تحقیقات توصیفی، از حیث استراتژی در زمره تحقیقات پیمایشی و از حیث جهت گیری در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان صنعت و مدیران وکارشناسان شرکت های دارویی در ایران هستند براساس تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیه های این تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمامی عوامل کلیدی موفقیت (نوآوری و تمایز محصول، مدیریت موثر زنجیره تامین، رهبری هزینه و پاسخگویی سازمانی) با هر یک از دیدگاه های مربوط به مزیت رقابتی پایدار رابطه دارد.
 
کلید واژه: مزیت رقابتی پایدار,زنجیره تامین,نوآوری و تمایز,پاسخگویی سازمانی,رهبری هزینه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی