برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مدیریت دانش و سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه توانمندسازی کارکنان صنعت خودرو سازی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شریعت پناهی سیدشایان,طاهریان حامد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و صنعت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت انجمن ها و مجامع علمی
زمان:  1400دوره 1
 
چکیده: 
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش و سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه توانمندسازی کارکنان در شرکت های خودرو سازی است. روش تحقیق توصیفی– همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری عبارتست کلیه مدیران و کارکنان شاغل در صنعت خودرو سازی شامل 495 نفر. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 217 نفر است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مدیریت دانش که پایایی آن 918/0 گزارش شده است. و پرسشنامه توانمند سازی اسپریتز که پایایی آن91/0 بدست آمده و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون که پایایی آن 786/0 محاسبه گردید و پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت که پایایی آن 70% می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره با نرم افزار spss23 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر توانمندسازی بهبود و عملکرد کارکنان تاثیر مثبتی دارد.
 
کلید واژه: مدیریت دانش,سیستم های اطلاعات مدیریت,عملکرد,توانمندسازی,خودرو سازی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 39   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی