برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

توسعه خودروهای الکتریکی و نقش آن در صنعت قطعه سازی ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مقبلی محمد*
 
 *دانشگاه آزاد تهران، ایران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت انجمن ها و مجامع علمی
زمان:  1400دوره 8
 
چکیده: 
مهمترین هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش توسعه خودروهای الکتریکی بر صنعت قطعه سازی ایران بوده است. در این مطالعه، با توجه به اهدافی که دنبال می نماید، جزء تحقیقات کاربردی بوده و از نظر فرآیند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی و پیمایشی، از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های فعال در خودروسازی برقی (اعم از تولید کننده و وارد کننده) می باشد که با بررسی های انجام شده، از 121 شرکت در این عرصه فعالیت می نمایند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، تعداد 50 شرکت، به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و رویکرد تحلیل تم استفاده شده است. نتایج نشان داد هنوز تولید خودروهای برقی در کشور وضعیت مناسبی ندارد و باید با توسعه زیر ساخت های قانونی و مالی به بهبود وضعیت فعلی کمک نمود. پس چنین می توان نتیجه گرفت که تولید قطعات خودروهای برقی در کشور هنوز به صورت انبوه نیست و این صنعت در مرحله شکل گیری می باشد. بنابراین وضعیت قطعه سازی مطلوب و قابل قبول نمی باشد.
 
کلید واژه: خودروهای برقی,صنعت قطعه سازی,قطعات خودروهای برقی,خودروی الکتریکی,محیط زیست
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی