نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدیریت توسعه پایدار اسلامی؛ بایدها و نبایدها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: داراب خانی رسول*,نادری زرنه زهرا
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت انجمن ها و مجامع علمی
زمان:  1400دوره 10
 
چکیده: 
شیوه های مدیریت و رهبری تابعی از ارزش های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه می باشد. از همین رو چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده در جامعه، خود شیوه خاصی از مدیریت را اقتضا می کند. با عنایت به لزومح اکمیت ارزش های الهی در سازمان های اسلامی، لازم است تا شیوه خاص مدیریت اسلامی نیز در آنها اجرا گردد تا به موفقیت برسند. مقاله حاضر به بررسی بایدها و نبایدهای توسعه پایدار مدیریت اسلامی پرداخته و نتایج آن حاکی از آنست که: آنجایی که مدیریت با انسانها سر و کار دارد، توسعه نیازمند انسانهای توسعه یافته نیز هست و از جمله ویژگیهای این انسانها: اعتقاد به توان اثرگذاری انسان به محیط به جای اثرپذیری صرف از آن، اعتقاد بیشتر به علم و فناوری، امید به زندگی و. . . . . می باشد. رهبری بر سه اصل مبتنی است. اصل اول مربوط است به اهمیت انسان و ذخائر و نیروهائی که در او نهفته است که معمولا خود به آنها توجه ندارد. . اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان، و اصل سوم مربوط به قوانین خاص زندگی بشر است. یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت میکند که اگر کسی بخواهد بر بشر مدیریت داشته باشد و وی را رهبری کند جز از راه شناخت قوانینی که بر حیات و بر روال زندگی بشر حاکم است، میسر نیست. با توجه به نتایج مقاله حاضر اهم باید و نبایدهای اصول مدیریت توسعه پایدار اسلامی بابه شرح ذیل می باشد؛ اصل تقوا، اصل وحدت جهت اصل وحدت دستور، اصل توکل، اصل محبت به همه انسانها، اصل حسن ظن، اصل انعطاف، اصل توانایی در کنترل نفس، اصل قدردانی و قدرشناسی، اصل کاربرد ضابطه و دوری از رابطه، اصل مشورت، اصل رازداری، اصل احسان، حقوق و پاداش عادلانه، اصل تناسب شغل با فرد، اصل ارزشیابی و نظارت، اصل مؤانست و توجه به افراد.
 
کلید واژه: توسعه,توسعه پایدار,مدیریت اسلامی,بایدها و نبایدها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 41   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی