نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تبیین حقوقی همبستگی طلاق عاطفی مطالعه موردی کارکنان متاهل شاغل در پارک فناوری پردیس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قاسمی نازنین*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشارکت انجمن ها و مجامع علمي
زمان:  1400دوره 4
 
چکیده: 
طلاق حقوقی یا قانونی، جدایی کامل فیزیکی و روانی و عاطفی همسران از یکدیگر است که از طریق دادگاه و دفترخانه ها به تایید می رسد و هر یک از زوجین پس از رای دادگاه و معین شدن حقوق هر زوج و کسب آن حقوق، به دنبال سرنوشت خود می روند. اما در طلاق عاطفی چنین نیست. در طلاق عاطفی جدایی فیزیکی همسران، اتفاق نمی افتد. جدایی، جدایی عشقی و عاطفی است همسران در یک خانه زندگی می کنند اما هیچ عاطفه و محبت و عشقی به هم ندارند و گویی که همسایه یکدیگرند و هر یک در خانه اتاقی مجزا دارند این اتفاق ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد و گاهی نیز تا پایان عمر یکی از همسران دوام یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه طلاق عاطفی بین کارمندان متاهل شاغل در پارک فناوری پردیس است. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است و به این منظور برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته طلاق عاطفی استفاده گردیده است و بین نمونه آماری توزیع شد و تعداد کل نمونه آماری تحقیق 80 نفر می باشد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده طبق یافته های پژوهش می توان گفت که حدود 60 درصد جامعه مورد بررسی، دارای مشکل طلاق عاطفی می باشند و همچنین مردان نسبت به زنان عدم تعلق عاطفی و عدم معاشرت پذیری در آنان بیشتر دیده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای زمینه ای مانند: ابعاد مختلف سن، سن ازدواج، مدت ازدواج، تعداد فرزند، درآمد همسر، نارضایتی جنسی، شبکه های مجازی، تعداد ازدواج و نحوه گزینش همسر با طلاق تفاوت معنادار و رابطه معکوس دارند.
 
کلید واژه: خانواده,طلاق,طلاق عاطفی,زوجین,رابطة زناشویی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی