برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رتبه بندی زیرحوضه ها در طرح سامانه مهار سیلاب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بني حبيب محمدابراهيم,علمي طاهر,عربي آذر
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

کنترل و مهار سيلاب از ديرباز همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده و او را مجبور نموده است به طرق مختلف در جهت مقابله با اين حادثه غير متقربه اقدام نمايد. رتبه بندي احداث سدهاي تاخيري به عنوان يکي از روش هاي سازه اي مهار سيلاب نقش مهمي در بهينه نمودن سامانه هاي مهار سيلاب حوضه ها دارد. در اين تحقيق با بررسي احداث سدهاي تاخيري از نظر مکاني، نقاط مناسب احداث اين سازه ها رتبه بندي مي گردد. ابتدا با استفاده از نرم افزار HEC-HMS، شبيه سازي حوضه و واسنجي آن توسط داده هاي بارش و سيلاب انجام شد. از سيلاب با دوره بازگشت 200 ساله جهت بهينه سازي ابعاد خروجي هاي سدهاي تاخيري استفاده گرديد. شاخصهاي مختلفي براي رتبه بندي احداث سدهاي تاخيري بررسي شدند که عبارتند از :شاخص مساحت، شاخص دبي اوج، شاخص دبي ويژه، شاخص F، شاخص f، شاخص Fm، شاخص fm و شاخص هزينه و شاخص هزينه واحد کاهش سيلاب. در بين اين شاخص هاي رتبه بندي برخي توسط دستگاه هاي اجرايي مورد استفاده قرار مي گيرد و برخي توسط محققين ديگر پيشنهاد گرديده است. شاخص هاي Fm و fm شاخص هاي جديد رتبه بندي هستند که توسط مقاله حاضر پيشنهاد شده اند. رتبه بندي احداث هر يک از سدهاي تاخيري، با استفاده از شاخص معيار به طور جداگانه بدست آمد. بدين ترتيب معياري براي ارزيابي روش هاي رتبه بندي زيرحوضه ها (PIML) تعريف گرديد، که خطاي هر روش رتبه بندي را نسبت به روش رتبه بندي با معيار هزينه واحد کاهش سيلاب نشان مي دهد. نتايج نشان داد که شاخص Fm با PIML معادل 6 کمترين خطا و شاخص هزينه باPIML  معادل 86 بيشترين خطا را در بين روش هاي رتبه بندي طرح هاي مهار سيلاب دارند. اين در حالي است که شاخص هاي ارائه شده در اين مقاله به خصوص شاخص Fm از کمترين مقدار PIML و بعبارت ديگر کمترين خطا را در رتبه بندي برخوردار بوده و همين امر باعث گرديد که به عنوان برترين شاخص رتبه بندي زيرحوضه ها براي احداث سدهاي تاخيري مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: سد تاخيري، شاخص رتبه بندي، شاخص معيار، مدل HEC-HMS، مهار سيلاب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی