برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسایی علل تاخیر در پروژه های عمرانی استان قم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ملکی محمدحسن,نیلی احمدآبادی مجید,حصاری سرور
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و توسعه اقتصادي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  موسسه رايمند پژوه
زمان:  1399دوره 6
 
چکیده: 
هرگونه تأخیر در اجرای برنامه توسعه و عدم بهر برداری از پروژه های عمرانی دقیقاً مصداق اتلاف منابع است. مهم ترین منبع ملی که در این راستا از دست می رود عامل زمان است لذا هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی علل تأخیر زمانی در پروژه های عمرانی استان قم می باشد. در رابطه با روش تحقیق فعلی می توان گفت جهت گیری این مطالعه کاربردی می باشد، پژوهش به روش چندگانه و به صورت ترکیبی از دادههای کیفی و کمی است و به منظور تحلیل داده ها، روش فراترکیب، فن مشابهت به کاررفته شده اند. جامعه آماری شامل مقالات و همچنین پایان نامه های چاپ شده در پایگاه های معتبر و خبرگان، حوزه عمرانی، کار و افراد باتجربه و متخصص با استفاده از پرسشنامه و نمونه گیری قضاوتی و به روش هدفمند بوده است. یافته ها نشان می دهد که 33 علت به عنوان مهم ترین علل در 6 دسته طبقه بندی شدند که این طبقات شامل علل مربوط به کارفرما، پیمانکار، مشاور، منابع، طراحی و عوامل محیطی می باشد سپس علل موجود در هر طبقه با استفاده از فن مشابهت اولویت بندی شده اند.
 
کلید واژه: تاخیر زمانی,پروژه,پروژه های عمرانی,فراترکیب,فن مشابهت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 37   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی