نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای واردات ایران طی دوره 1359 تا 1396

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفری سعیده*
 
 *دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و توسعه اقتصادي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  موسسه رايمند پژوه
زمان:  1399دوره 6
 
چکیده: 
در این مطالعه، کشش درآمدی و قیمتی تقاضای واردات در ایران طی دوره 1359 تا 1396 و بر اساس تابع تقاضای واردات با استفاده از روش خود همبستگی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد گردیده است. نتایج حاصله نشان دادند که در بلندمدت کشش درآمدی تقاضای واردات به میزان 34/0 بوده و میزان کشش قیمتی تقاضای واردات (نسبت قیمت کالای وارداتی به داخلی ) برابر 52/0-می باشد. با توجه به کمتر بودن کشش درآمدی تقاضا نسبت به کشش قیمتی می توان نتیجه گرفت که واردات در ایران بیشتر تحت تاثیر اثرات قیمتی بوده است تا اثرات درآمدی. به دلیل تاثیر قابل توجه قیمت ها بر واردات، لزوم توجه هرچه بیشتر برنامه ریزان اقتصادی جهت کنترل عوامل موثر بر قیمت ها، به منظور افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، جهت محدود نمودن واردات و بهبود تراز پرداخت ها و در نهایت رشد اقتصادی در کشور تاکید می گردد.
 
کلید واژه: روشARDL,تابع تقاضای واردات,کشش درآمدی تقاضای واردات,کشش قیمتی تقاضای واردات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 51   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی