برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده بهينه از منابع آب با پرورش آبزيان در شرايط بحران آب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شهيدي علي,سهام بهرام
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

در راستاي افزايش توليدات آبزيان براي تامين قسمتي از پروتئين حيواني جامعه و همچنين استفاده بهينه از منابع آب و خاک (در شرايط بحران آب)، بکارگيري سيستم هاي نوين پرورش آبزيان امري ضروري است. پرورش ماهي در قفس يکي از روش هاي نوين پرورش ماهي در محيط هاي محصور (قفس، پن، کانال) ميباشد که امروزه بطور وسيع در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار مي گيرد و در مقايسه با روش هاي ديگر مانند پرورش در استخر و تانک هزينه کمتري دارد. پن در سطح هاي مختلف از يک تا 1000 هکتار ساخته مي شود ولي قفس ها داراي سطحي بين يک تا 1000 متر مربع مي باشند لذا با توجه به سطح کوچک، قفس ها براي پرورش متراکم مناسبتر هستند در حالي که پن براي پرورش گسترده و نيمه متراکم مناسب است. در راستاي افزايش توليدات آبزيان براي تامين قسمتي از پروتئين حيواني جامعه و همچنين استفاده بهينه از منابع آب، بکارگيري سيستم هاي نوين پرورش آبزيان امري ضروري است. با توجه به آمارهاي موجود در کشور ما بيش از 500 هزار هکتار منابع آبي وجود دارد که با اعمال مديريت صحيح امکان بکارگيري سيستم هاي نوين پرورش مانند پرورش در محيط هاي محصور (قفس، پن) در بسياري از منابع خصوصا شبکه هاي آبياري فراهم مي باشد. اما بايد توجه داشت نيل به اين هدف مستلزم بررسي دقيق روند تغييرات کيفي منبع آبي مي باشد که در اين تحقيق بطور آزمايشي در يکي از کانالهاي آبرسان شبکه آبياري دز که داراي شرايط مطلوب (از لحاظ: دائمي بودن جريان، دبي و عمق جريان، مواد معلق و ...) مي باشد اقدام به احداث قفس و پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان نموده و در طي دوره پرورش ماهيان به منظور بررسي ميزان پساب و مواد دفعي قفس ها و در نهايت اثرات آلوده کنندگي آنها اقدام به نمونه برداري از آب پيرامون قفس ها در يک پريود زماني مشخص (هر دو هفته يکبار در سه ايستگاه و در سه عمق) نموديم که پس از تجزيه و تحليل نمونه ها و آناليزهاي آماري نتايج به شرح زير حاصل شده اند:1- جهت جلوگيري از تداخل وظيفه آبرساني کانال (هدف اصلي) با پرورش ماهي (هدف ثانويه) مي بايست از ابتداي آذر ماه تا اواسط اسفند ماه از کار پرورش ماهي در کانال مذکور چشم پوشي کرد. 2- با توجه به اينکه پرورش ماهي در سرعت خاصي (حداکثر 55 سانتي متر در ثانيه است) امکان پذير و مقرون بصرفه مي باشد لذا اين عمل در کانال هاي درجه 1 و 2 امکانپذير نبوده و فقط در کانال هاي درجه 3 (در شبکه آبياري دز) مي توان اقدام به پرورش نمود. 3- با توجه به جريان داشتن آب کانال، مقدار اکسيژن محلول در آب در ماههاي مختلف يا در حد اشباع و يا بالاتر از حد اشباع است که از اين لحاظ فعلا مشکلي وجود ندارد. ولي بايد توجه داشت در صورت اضافه شدن سطوح پرورش مي بايست اين عامل دقيقتر مورد بررسي قرار گيرد. 4- از نظر خطر بروز مسموميت آمونياکي و يا بار معلق با توجه به نتايج بدست آمده هيچگونه خطري متوجه ماهيان نخواهد شد. 5- با توجه به سرعت موجود آب در کانال حداقل وزن قابل رها سازي براي ماهي 5 گرم در نظر گرفته شده است از اينرو اوزان 10 و 20 و 30 و 40 گرم نيز براي رها سازي در نظر گرفته شد و نتايج آناليز داده ها نشان داد که در تراکم مشابه، وضعيت ماهيان بزرگتر از لحاظ استرس هاي محيطي و شرايط رشد به مراتب بهتر بوده بطوريکه مقدار افزايش رشد ماهيانه براي ماهيان 40 گرمي در کليه ماههاي دوره رشد بيشتر از ساير اوزان مي باشد. 6- با توجه به نمونه گيري هاي بعمل آمده و آزمايشهاي کيفي انجام شده روي آب (در بدترين حالت خروجي آب از درون قفس و مقايسه نتايج با استانداردهاي موجود مشخص گرديد که کليه پارامترها درحد استاندارد بوده و مشکل خاصي را براي مصرف دربخش آبياري و کشاورزي ايجاد نخواهد نمود.

 
کلید واژه: استفاده بهينه از منابع آب، پرورش آبزيان، بحران آب، کيفيت آب، خسارت زيست محيطي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 124   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی