برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کارایی حذف نیترات از آب آشامیدنی در حضور یونهای مداخله گر سولفات و کلراید با استفاده از رزین آنیونی قوی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دهقاني منصوره,خاشي زهرا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

حضور نيترات در آب شرب از جمله عوامل آلاينده منابع آبهاي زيرزميني محسوب مي شود و به عنوان يک مشکل جهاني مطرح است و در سال هاي اخير به لحاظ افزايش مصرف کود و دفع غير بهداشتي فاضلاب، ميزان آن رو به افزايش است. يکي از روش هاي حذف نيترات، روش تبادل يوني است که اخيرا مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. يکي از فاکتورهاي مهم در راندمان حذف نيترات در پروسه تبادل يوني، وجود يون هاي مداخله گر نظير سولفات و کلرايد است که به طور طبيعي در آبهاي زيرزميني و به وفور يافت مي شوند. لذا به دليل اهميت بهداشت آب و تاثير آن بر سلامتي، مطالعه اثر يون هاي مداخله گر بر کارايي حذف نيترات در غلظت هاي مختلف با استفاده از رزين آنيوني قوي انجام گرفت. يک مطالعه آزمايشگاهي با استفاده از ستون حاوي رزين آنيوني قوي در مقياس کوچک، با هدف بررسي ميزان جذب نيترات از نمونه هاي آب در حضور يون هاي مداخله کننده سولفات و کلرايد به وسيله رزين Amberjet 4200 Cl انجام شد. بعد از عبور نمونه ها از ستون تبادل يوني، غلظت نيترات به روش اسپکتروفتومتري در طول موج 220 نانومتر با روش (4500B) استاندارد متد اندازه گيري گرديد. همچنين غلظت کلرايد خروجي در چندين نمونه خروجي، به روش تيتراسيون موهر اندازه گيري شد. داده ها وارد محيط SPSS شد و از آزمون Spearman استفاده گرديد. نتايج تحقيق تاثير يون هاي مداخله کننده سولفات و کلرايد را به اثبات رساند. با افزايش غلظت اين يون ها راندمان حذف نيترات بسيار پايين مي آيد و حتي در مواردي که غلظت نيترات پايين بود، غلظت نيترات خروجي بيشتر از غلظت نيترات ورودي محاسبه گرديد. در غلظت هاي نيترات ورودي 25، 50، 75، 100 و 125 ميلي گرم بر ليتر و در حضور مقادير متفاوت سولفات و کلرايد ميانگين نسبت غلظت نيترات خروجي به ورودي (کارايي) به ميزان 3.34، 1.44، 0.62، 069، 0.75 افزايش يافت. رزين فوق در محلول هايي که فقط حاوي نيترات هستند قادر به حذف صد در صد نيترات مي باشد. ليکن در حضور يون هاي مداخله کننده سولفات و کلرايد کارايي لازم را ندارد و تنها 16.6 درصد از نمونه هاي خروجي داراي غلظت کمتر يا مساوي حد مجاز نيترات در آب هاي آشاميدني هستند.

 
کلید واژه: نيترات، آب آشاميدني، رزين آنيوني قوي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 158   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی