برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول ( ناحیه 2) شهر کرمان در سال تحصیلی 99-1398

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: توکلی اله آبادی مهدی,دادخواه فر معصومه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  شبكه دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام
زمان:  1399دوره 6
 
چکیده: 
در هر نظام تعلیم و تربیت میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های موفقیت در فعالیت های علمی است. سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از جمله مسایل عمده ای هستند که توجه محققان مختلف را به خود جلب کرده اند. هدف دراین تحقیق بررسی نقش سرمایه اجتماعی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول( ناحیه 2) شهر کرمان در سال تحصیلی99-1398 می باشد. تعدادکل دانش آموزان ناحیه دو 16024 نفر می باشد که براساس فرمول کوکران در سطح 95درصد تعداد 375 نفر برآورد شدروش نمونه گیری در چندین مرحله استفاده می شود و مدارس به تفکیک دخترانه و پسرانه را هر کدام یک خوشه در نظر گرفته و در مرحله بعد بر اساس ترکیب جنسی تعداد پرسشنامه را مشخص کردیم. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفتیم و چارچوب نظری براساس نظریه های بوردیو، پاول و پارسل، پوتنام و کلمن، شرر و پاندورا تدوین شد و براساس آن پرسشنامه اجرا گردید. برای اعتبار سنجی آن از اعتبار سازه و برای قابلیت اعتبار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شد ه است و فرضیه های مفروضه را براساس ضریب همبستگی مورد آزمون قرار دادیم و این نتایج بدست آمد. ضریب پیرسون برای متغیر پیشرفت تحصیلی و متغیرهای سرمایه اجتماعی( 509/0)، خود کارآمدی (652/0)، اعتماداجتماعی ( 425/0)، مشارکت 483/0)، روابط اجتماعی (281/0)، اعتماد به نفس (761/0) و طبقه اجتماعی ( 038/0) بدست آمده است.
 
کلید واژه: پیشرفت تحصیلی,انگیزش تحصیلی,سرمایه اجتماعی,شهر کرمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 42   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی