برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در بین بیماران دیابتی شهر یزد سال 1398

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شکوهی فر سحر,نورالدینی فاطمه السادات,تیمورزرامحله علی,بناوند مسلم,عربیان مهلا*
 
 *دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  شبكه دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام
زمان:  1399دوره 6
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی با کیفیت زندگی در بین بیماران دیابتی می باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران دیابتی عضو انجمن بیماران دیابتی شهر یزد در سال تحصیلی 1398 و روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه شامل: پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی نئو و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بوده است. برای تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS20، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شده است. بر اساس یافته ها بین سازگاری با کیفیت زندگی با مقدار 0. 12 رابطه مستقیم و بین روان رنجوری با کیفیت زندگی با مقدار 0. 12-رابطه معکوسی وجود دارد؛ اما بین برون گرایی، گشودگی به تجربه و وظیفه شناسی با کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود ندارد. نتیجه آنکه در کنار بررسی و مشاوره روان پزشکی و آموزش روان شناختی برای تشخیص زودرس و تنظیم برنامه های مربوط به پیشگیری و بهبود در بیماران دیابتی، با هدف افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی، توجه به پرورش عوامل هوش با تعدیل آسیب های مربوط به ویژگی های شخصیتی بیماران، توصیه می گردد.
 
کلید واژه: ویژگی شخصیتی,کیفیت زندگی,بیماران دیابتی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 20   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی