نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نابرابری اجتماعی در آموزش: راه کارهای کاهش

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمودی زینب,معتمد حمیدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس علمي پژوهشي رهيافت هاي نوين در علوم انساني ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آسو سیستم آرمون
زمان:  1399دوره 5
 
چکیده: 
مقدمه: به دلیل عوارض مهم ناشی از نابرابری آموزشی در جامعه و بر چرخه رونق کشورها، مطالعه حاضر به هدف تعیین راه کارهای کاهش نابرابری اجتماعی در آموزش انجام گرفت. روش و ابزار: پژوهش حاضر از نوع مطالعه مروری است. برای بدست آوردن مقالات و کتاب های مرتبط، پایگاه های داده خارجی شامل (CINHAL، Web of Science، Scopus و PubMed)، پایگاه های ایرانیMagiran و SID و مراجع کتابخانه ای در بازه زمانی سال های 2010 تا 2019 مورد جستجو قرار گرفتند. واژگان مورد استفاده در این جستجو شامل، نابرابری، نابرابری اجتماعی، نابرابری آموزشی و نابرابری اجتماعی در آموزش بودند. منابع بدست آمده شامل 15 کتاب و 45 مقاله بودند که توسط نویسندگان مورد ارزیابی قرار گرفتند و مناسب ترین مطالعات برای هدف این مطالعه انتخاب شدند. یافته ها: در نهایت 10 مقاله و 5 کتاب انتخاب شدند که نتایج بدست آمده از مرور این منابع شامل، تسهیل امکانات و تجهیزات، تخصیص منابع عادلانه، کاهش تضاد طبقاتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و عدم نگاه جنسیتی، بعنوان راه کارهای کاهش نابرابری اجتماعی بودند. نتیجه گیری: کاهش عوامل موثر بر ایجاد نابرابری اجتماعی در آموزش می تواند زمینه ساز رشد شاخص های مختلف در یک جامعه باشد.
 
کلید واژه: نابرابری آموزشی,آموزش,جامعه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 235   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی