نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در شرکت فولاد مبارکه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبدیان حمیدرضا,وسیلی محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1399دوره 3
 
چکیده: 
پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از حیث ماهیت داده ها کمی-کیفی است. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از آزمون فریدمن است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت نظرسنجی های لازم استفاده شده است. جامعه آماری مربوط به این پرسشنامه را اعضای کمیته تعالی دانش نت شرکت فولاد مبارکه تشکیل می دهند. در این پژوهش جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، و جهت تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان 26 عامل شناسایی شده مؤثر بر پیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان، عوامل «مشارکت پرسنل»، «برنامه های آموزشی کافی و مناسب» و «وجود فرهنگ کار گروهی» به ترتیب در رتبه های اول تا سوم پراهمیت ترین عوامل قرار دارند.
 
کلید واژه: نگهداری و تعمیرات,نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی