برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

واکاوی نقش توانمندسازی کارکنان بر گردش شغلی و عملکرد کارکنان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاکری سارا*
 
 *دانشگاه علامه طباطبایی ، شهر تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي بهبود و بازسازي سازمان ها و كسب و كارها
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربيت مدرس
زمان:  1399دوره 1
 
چکیده: 
مدل های تعالی، ابزاری برای کمک به سازمان ها در شناسایی مسیرتعالی وبهبود عملکرد است و یکی از راهبردهایی که می تواند سبب بهسازی و تحول یک سازمان شود توانمندسازی کارکنان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، واکاوی نقش توانمندسازی کارکنان بر گردش شغلی و عملکرد کارکنان می-باشد. با استفاده از روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفته است. حجم نمونه مورد مطالعه 154 نفراز کارکنان سازمان های دولتی شهر تهران بود که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بین توانمندسازی کارکنان و گردش شغلی و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 
کلید واژه: توانمندسازی کارکنان,گردش شغلی,عملکرد کارکنان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی