نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر نقش واسطه گر سن شناختی بر رفتار خرید مد، علاقه به مد، اعتمادبه نفس و رهبری در رفتار مصرف کنندگان مد در بازار پوشاک (موردمطالعه: بازار پوشاک تهران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آزمایش فرد هما*,اسفیدانی محمدرحیم
 
 *موسسه آموزش عالی مهر البرز،تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي بهبود و بازسازي سازمان ها و كسب و كارها
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربيت مدرس
زمان:  1399دوره 1
 
چکیده: 
فرایند تصمیم گیری در مصرف کننده تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی بسیاری قرار می گیرد که این عوامل می تواند مرتبط باشخصیت، نگرش، ادراک و خود پنداره و عوامل دیگری باشد. سن شناختی نیز یکی از عوامل موثردر فرایند تصمیم گیری رفتار مصرف کننده است که در ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته است. هدف از این پژوهش آشنایی با رفتار خرید مد در میان مصرف کنندگان ایرانی با توجه به نگرش آن ها به سن شناختی و ابعاد مصرف مد در بازار پوشاک تهران بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی است. جامعه پژوهش خریداران بازار پوشاک تهران می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران400 نفر تعیین شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش از فنون آمار توصیفی و استنباطی و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده و داده ها توسط نرم افزار اس. پی. اس. اس. وپی. ال. اس. تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که علاقه به مد بر سن شناختی و سن شناختی بر اعتمادبه نفس و رهبری مد تأثیر معناداری دارد. اما تأثیر رفتار خرید مد بر سن شناختی مورد تائید قرار نگرفت.
 
کلید واژه: سن شناختی,رفتار خرید مد,علاقه به مد,رهبری,اعتمادبه نفس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 101   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی