نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین ویژگی های شخصیت و شفقت خود در دانشجویان شهر اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسداله زاده فائزه*
 
 *دانشگاه آزاد اصفهان، ایران
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي، تعليم و تربيت و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پيام نور قزوين
زمان:  1398دوره 3
 
چکیده: 
شخصیت هر فرد اصلی ترین بعد و ساختار روان شناختی است که به شکل گیری سبک زندگی فرد کمک می کند. با توجه به اهمیت شفقت خود دانشجویان در دانشگاه و تأثیری که بر دانشجویان در نظام آموزشی دارد، این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و شفقت خود در دانشجویان دختر شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش همبستگی توصیفی بود. بدین منظور از بین کلیه دانشجویان دختر دانشگاه های اصفهان، دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) که در نیمسال اول تحصیلی 99-1398مشغول به تحصیل بودند، تعداد 120 نفر بصورت دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های ویژگی های شخصیت نئو کاستا و مک کری(1992) و شفقت خود نف(2003) پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ویژگی های شخصیت(روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و بیداری وجدان) و شفقت خود بین دانشجویان شهر اصفهان رابطه معناداری وجود داشت. نتایج این پژوهش می تواند به روانشناسان در پیشبرد برنامه های آموزشی جهت افزایش شفقت خود دانشجویان کمک کند.
 
کلید واژه: ویژگی شخصیت,شفقت خود,دانشجویان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی