برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه رهبری اخلاقی با به اشتراک گذاری دانش کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پناهی الهام*
 
 *منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالي اديب مازندران، مركز علمي تقديس
زمان:  1399دوره 1
 
چکیده: 
فقدان اشتراک دانش در میان اعضای گروه نه تنها هنجارهای اخلاقی سازمان را نقض می کند، بلکه به عملکرد تیم و بقا سازمانی آسیب می رساند و بنابراین می تواند به عنوان رفتار غیر اخلاقی در یک سازمان در نظر گرفته شود. بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه رهبری اخلاقی با به اشتراک گذاری دانش کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) پرداخته می شود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی است. جامعه آماری آن را 256 کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزشی تشکیل می دهد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 153 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات تحقیق، شامل دو پرسشنامه؛ 1-رهبری اخلاقی و 2-اشتراک گذاری دانش بود. جهت تعیین اعتبار محتوایی، پرسشنامه مقدماتی در اختیار متخصصین قرار داده و از آنها نظرخواهی و اصلاحات لازم انجام گردید. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آلفای کرونباخ به ترتیب 83/. و 85/. محاسبه گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بین رهبری اخلاقی با به اشتراک گذاری دانش کارکنان رابطه وجود دارد.
 
کلید واژه: رهبری اخلاقی,اشتراک گذاری دانش,منطقه ویژه اقتصادی,بندر امام خمینی (ره)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی