برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اهمال کاری دانش آموزان شهر فردوس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: داورپناه ندا,خاکشور شاندیز فاطمه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اهمال کاری دانش آموزان شهر فردوس بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. 322 نفر از دانش آموزان شهر فردوس در مقطع متوسطه در حال تحصیل در سال 1397-1396 (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجانی گرانفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه اهمال کاری سولومون و راث بلوم در سال (1984) می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از رگرسیون استفاده گردید. نتایج بیانگر آن است که بین راهبردهای تنظیم هیجان و اهمال کاری دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد به طوری که اهمال کاری با راهبرد های منفی رابطه مثبت و بین اهمال کاری با تمرکز مثبت رابطه منفی وجود دارد. P<0/01(05/0Rs= ). همچنین افراد برای تنظیم هیجان های منفی خود از راهبرد اهمال کاری استفاده می کنند، زیرا آن ها به کمک این راهبرد حداقل به صورت گذرا از هیجان های منفی دور می شوند و احساس بهتری را تجربه می کنند. با توجه به نقش اهمال کاری در عملکرد تحصیلی و راهبردهای تنظیم هیجان با این متغیر، به نظر میرسد با آموزش دانش آموزان می توان به بهبود اهمال کاری آنان کمک نموده و اقدامات مؤثر روان شناختی مناسبی انجام داد.
 
کلید واژه: راهبردهای تنظیم هیجان,مشکلات تنظیم هیجان,اهمال کاری
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی