نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی در اهمال کاری دانش آموزان شهر فردوس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: داورپناه ندا,خاکشور شاندیز فاطمه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی در اهمال کاری دانش آموزان شهر فردوس بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. 322 نفر از دانش آموزان شهر فردوس در مقطع متوسطه در حال تحصیل در سال 1397-1396 (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)، پرسشنامه اهمال کاری سولومون و راث بلوم در سال (1984) می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از رگرسیون استفاده گردید. نتایج بیانگر آن است که بین مولفه های انعطاف پذیری شناختی و اهمال کاری رابطه معنادار وجود دارد. P<0/01(05/0Rs= ). انعطافپذیری شناختی توانایی افراد در تعدیل روند شناخت برای روبرو شدن با موقعیتهای جدید و غیر قابل پیشبینی میباشد. همچنین افراد وقتی انعطافپذیری شناختی نداشته باشد به طور غیر فعال با شرایط محیط مواجه میشود و معموالً به خطا میرود و کارها را با تعلل انجام میدهد پس با انعطاف پذیری شناختی میتوان تغییرات اساسی در ارائه مجدد فکری را رخ داد و همین زمینه ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و اهمال کاری را تبیین میکند.
 
کلید واژه: انعطاف پذیری شناختی,اهمال کاری,عملکرد تحصیلی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 105   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی