نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تاثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد مالی سازمان ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سوري فربد*
 
 *گروه مديريت، دانشکده مديريت و بازاريابي، امريکن ليبرتي يونيورسيتي ايالت کاليفرنيا شهر لس انجلس
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1399دوره 2
 
چکیده: 
زمينه و هدف. استراتژي بازاريابي برنامه جامعي است که به ويژه براي دستيابي به اهداف بازاريابي سازمان طراحي شده است. اين برنامه يک طرح براي دستيابي به اهداف بازاريابي ارائه مي دهد. اين استراتژي بلوک اصلي يک طرح بازاريابي است. همچنين اين استراتژي پس از تحقيقات بازاريابي دقيق طراحي شده است. يک استراتژي بازاريابي به سازمان کمک مي کند تا منابع کمياب خود را روي بهترين فرصت هاي ممکن متمرکز کند تا بتواند فروش را افزايش دهد. با توجه به اهميت موضوع استراتژي بازاريابي، پژوهش حاضر به ارزيابي تاثير استراتژي هاي بازاريابي بر عملکرد مالي سازمان ها پرداخته است. روش بررسي. جامعه آماري اين پژوهش شامل اعضاي هيات علمي، دانشجويان دکتري، پژوهشگران رشته هاي مالي و بازرگاني و هم چنين روساي باسابقه ي شرکت هاي بازرگاني مختلف بودند که بطور بالقوه بيشترين اطلاعات را در خصوص موضوع پژوهش داشتند و در نهايت با استفاده از روش نمونه گيري گلوله برفي، تعداد 120 نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند. داده هاي مورد نياز با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شده و با کمک نرم افزار ليزرل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. روش تجزيه و تحليل داده ها معادلات ساختاري بوده است يافته ها. يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل نتايج پژوهش نشان داد که در بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي بر عملکرد شرکت ها بيشترين تاثير مربوط به استراتژي بازاريابي ارتباطي و بعد از آن مربوط به استراتژي بازاريابي دهان به دهان است. به عبارت ديگر مي توان نتيجه گرفت که در بين مولفه هاي ذکر شده هر چند تمام مولفه ها تاثير بيشتر از حد متوسط دارند اما تاثير دو استراتژي بازاريابي ارتباطي و بازاريابي دهان به دهان بالاتر و بيشتر از ساير استراتژي هاست. نتايج. با توجه به نتايج به دست آمده توصيه مي شود تا هنگام انتخاب استراتژي بازاريابي شرکت ابتدا استراتژي ارتباطي و سپس دهان به دهان را در اولويت قرار دهند.
 
کلید واژه: بازاريابي,بازاريابي ارتباطي,بازاريابي دهان به دهان,بازاريابي پنهان,سودآوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 172   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی