برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تأثیر جهانی شدن بر ضریب نفوذ بیمه، مقایسه تطبیقی کشورهای چشم انداز ایران و توسعه یافته

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: اسدي قراگوز سعيد,دقيقي اصلي عليرضا,مهدوي غدير,دامن کشيده مرجان
 
 
 
عنوان همایش: همايش بين المللي بيمه و توسعه
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  پژوهشكده بيمه
زمان:  1398دوره 26
 
چکیده: 
پديده جهاني شدن رويداد غيرقابل انکاري است که کليه شاخص ها را تحت تأثير قرار مي دهد. کشورهايي که نتوانند از اين پديده استقبال کنند از موهبت هاي آن محروم خواهند بود. صنعت بيمه به عنوان يکي از مهمترين رئوس مثلث توسعه مالي، متأثر از پديده جهاني شدن مي باشد. بنا به اهميت موضوع، پژوهش حاضر با بهره گيري از رهيافت گشتاورهاي تعميم يافته، اثرات ثابت و تصادفي به بررسي تأثير جهاني شدن از جوانب اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشورها بر ضريب نفوذ بيمه (زندگي و غيرزندگي) در دو گروه کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي چشم انداز ايران در طول دوره 2017-1997، مي پردازد. نتايج حاصل اکيداً بر تأثير معني دار شاخص هاي جهاني شدن بر ضريب نفوذ بيمه هم در دوره زماني کوتاه مدت و بلند مدت اشاره دارد. برخلاف کشورهاي توسعه يافته که کليه جوانب جهاني شدن (به خصوص جهاني شدن اجتماعي) بر ضريب نفوذ بيمه تأثير دارد، در کشورهاي چشم انداز ايران جهاني شدن صرفاً از بعد اقتصادي ضريب نفوذ بيمه را تحت تأثير قرار مي دهد. با توجه به سهم بالاي بيمه هاي زندگي در کشورهاي توسعه يافته، اثر جهاني شدن بر بيمه هاي زندگي چشمگيرتر از کشورهاي چشم انداز ايران مي باشد.
 
کلید واژه: جهاني شدن,ضريب نفوذ بيمه,کشورهاي توسعه يافته,کشورهاي چشم انداز ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 42   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی