برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کارایی نانوکامپوزیت مونت موریلونیت/کیتوسان بعنوان جاذب در جذب سطحی رنگ Orange II از پساب صنعتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عربي سيمين*,زيارتي سروش,خيرمندي رضا
 
 *گروه علوم پايه، دانشکده شيمي، دانشگاه آزاد صفادشت، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فناوري هاي نوين در علوم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
زمان:  1397دوره 2
 
چکیده: 
رنگ ها مواد آلي با ساختار پيچيده، غالباً سمّي، سرطان زا، جهش زا و غيرقابل تجزيه بيولوژيک و يکي از مهمترين آلاينده هاي فاضلاب صنايع نساجي و رنگرزي هستند. اين مطالعه با هدف کلي بررسي امکان سنجي استفاده از نانوکامپوزيت کيتوسان/مونت موريلونيت به عنوان جاذب در حذف رنگ Orange IIاز پساب صنعتي انجام شد. کاني رسي مونت موريلونيت با کيتوسان جهت تهيه بيونانوکامپوزيت کيتوسان/مونت موريلونيت (CTS/MMT) اصلاح شد که در آن يون هاي سديم در لايه هاي مونت موريلونيت به وسيله بيوپليمر کيتوسان جايگزين مي شوند. جهت تعيين مشخصات ساختاري نانوکامپوزيت از ميکروسکوپ الکتروني روبشي استفاده شد. آزمايشات جذب در دماي اتاق در سيستم ناپيوسته(Batch) انجام شد و اثرات pH محلول، غلظت اوليه رنگ، زمان تماس و مقدار جاذب بررسي شدند. بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرايند جذب شامل pH در گستره (11-3)، غلظت اوليه رنگ (60-20) ميلي گرم بر ليتر، مقدار جاذب (7/0-1/0) گرم بر ليتر زمان تماس (5/3-1) ساعت انجام شد. تحت اين شرايط، مقادير بهينه pH، غلظت اوليه رنگ، مقدار جاذب و زمان تماس به ترتيب 5، 50 ميلي گرم بر ليتر، 7/0 گرم بر ليتر و 3 ساعت بدست آمد. مطالعه نتايج حاصل از برازش داده هاي ثابت تعادل بر روي مدل هاي ايزوترمي لانگموئير و فروندليچ نشان داد که جذب رنگ Orange II بر روي نانوجاذب CTS-MMTبا هر دو مدل ايزوترمي فوق الذکر مطابقت دارد. ضريب همبستگي در هر دو مدل فروندليچ و لانگموئير بيشترين مقدار را داشته (99%) که اين امر بيانگر تناسب بهتر هر دو مدل جهت توصيف تعادل جذب رنگ Orange II بر روي نانوجاذب CTS-MMT مي باشد. همچنين، نتايج نشان داد که داده هاي آزمايش از مدل سينتيکي شبه درجه دوم تبعيت مي کند (99/0
 
کلید واژه: حذف,مونت موريلونيت/کيتوسان,Orange II,نانوکامپوزيت,پارامترهاي ترموديناميکي,ايزوترم جذب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 28   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی