برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بازتاب دیدگاه های فلسفی در اندیشه های مولانا (تطبیقی بر اندیشه های فلسفی علامه محمدتقی جعفری(ره))

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبداله زاده رامهرمزي ليلا,گلي زاده پروين,جوكار منوچهر
 
 
 
عنوان همایش: جشنواره تاليفات علمي برتر علوم انساني اسلامي- جايزه ويژه علامه جعفري (ره)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن پژوهش هاي علوم اجتماعي ايران، انجمن هاي علمي حوزه علميه قم
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
در اين رساله به دنبال اثبات اين موضوع نيستيم که مولانا در آثار خود نظام يا نظامهاي فلسفي منسجمي را ارائه کرده است. به عبارت ديگر هرگز اين ادعا وجود ندارد که مثلاً نظريات و آراءانديشمنداني چون فرويد، هايدگر و هگل. . . که در غالب نظامهاي فلسفي پيچيده اي مطرح شده اند در اشعار و سروده هاي مولانا به تمام و کمال و با همان پيچيدگي به چشم مي خورند، اما اين اعتقاد وجود دارد که در طي اعصار مختلف، با توجه به آنکه انسان و موضوعات مربوط به آن از موضوعات مشترک ادبيات و فلسفه است، همواره ارتباطي تنگاتنگ ميان اين دو حوزه وجود داشته است از اين روي پذيرفتني است که گاه صاحب نظري در قالب ادبي و ديگري به صورت ارائه نظامي فلسفي، نظرياتي را مطرح کنند که کمابيش با يکديگر هم راستا باشند. بنابراين، اين مسأله که مولانا در آثار شگرف خود تنها در حکم يک شاعر ظاهر شده که اثر خود را با آرايه هاي ادبي و ساير فنون شاعرانه آراسته است، تعبيري ساده از اين انديشمند بزرگ محسوب مي شود. اما از آنجا که مولانا، انسان و هستي را از محورهاي اصلي تفکر خود قرار داده است، با وجود رنگ و بوي انديشه عرفاني اش، بي شک توانسته است به ژرفاي وجود و روان انسان دسترسي پيدا کند و از اين رهگذر فلسفه ي وجودي او را بررسي کند و فيلسوفانه برخي از جنبه هاي وجودي او را نشان دهد. به همين جهت چندان دور به نظر نميرسد که باور کنيم قرنها بعد از او انديشمندان و متفکراني همچون ديالکتيکالهاي جديد از جمله هگل در غالب نظامهاي فلسفي پيچيده و البته منظم آراي او را بيان کرده باشند. يادآوري اين نکته هم ضروري است که از فلسفه به عنوان يک ابزار فلسفي در جهت بيان انديشه هاي عرفاني خود استفاده کرده است و هيچگاه به دنبال تبيين نظام فلسفي خاصي نبوده است. همچنين ما در اين پژوهش به طور مشخص ملاحظات فلسفي را در خصوص انسان و هستي بررسي کرده ايم. در اين مطالعه از نظريات علامه محمد تقي جعفري بهره گرفته شده است.
 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی