نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه پذیرش اجتماعی با سرمایه های روانشناختی و افسردگی در دانشجویان مهاجر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رستميان نرگس*,رستميان اميد
 
 *گروه روان شناسي، دانشگاه حکمت رضوي
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1398دوره 6
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي پذيرش اجتماعي و افسردگي در بين دانشجويان مهاجر انجام شد. که براي تحقق اين هدف، نمونه اي با حجم 100 نفر و با روش نمونه گيري در دسترس از بين دانشجويان انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده ي اين پژوهش شامل مقياس افسردگي بک و مقياس آزمون پذيرش اجتماعي مارلو و کراون (1997) بودند که براي بررسي متغيرهاي مورد نظر پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شد. روش آماري مورد استفاده اين پژوهش روش همبستگي پيرسون بود که نتايج آماري نشان داده شد بين دو متغير پذيرش اجتماعي و افسردگي رابطه ي معناداري وجود دارد. به اين معنا که دانشجوياني که داراي مشکلات پذيرش اجتماعي هستند، داراي اختلال افسردگي بيشتري بودند. و بين اين دومتغير رابطه ي معکوس معناداري وجود دارد.
 
کلید واژه: پذيرش اجتماعي,افسردگي,مهاجرت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 172   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی