برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات استفاده از روش های مختلف گودبرداری و سازه نگهبان بر زمان، هزینه و ایمنی پروژه ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اخوان محمد,داوري دولت آبادي پيمان
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 1
 
 
چکیده: 
يکي از تصميم گيري هايي که براي يک مدير پروژه گودبرداري حياتي قلمداد مي شود، انتخاب روش پايدارسازي گود مي باشد. انتخاب صحيح روش پايدارسازي، باعث افزايش ضريب اطمينان نسبت به عدم تغيير مکان غيرمجاز جداره هاي گود، کاهش زمان پايدارسازي، از بين بردن تلفات احتمالي، کاهش هزينه هاي پايدارسازي و به صورت کلي کاهش ريسک هاي موثر در هزينه و ايمني خواهد شد. در اين پژوهش به منظور مطالعه اثرات استفاده از روش هاي مختلف گودبرداري و سازه نگهبان بر زمان، هزينه و ايمني پروژه ها ابتدا روش هاي متداول و موجود در دنيا جهت گودبرداري پروژه هاي ساختماني تشريح شد. روند انجام تحقيق به اين صورت است که ابتدا در فاز پيش مطالعه، تعداد 15 نفر از کارشناسان و خبرگان عمران، مهندسين ژئوتکنيک، سرپرست کارگاه و پروژه انتخاب شدند. در مرحله اول، پرسشنامه اي باز براي شناسايي روش هاي گودبرداري موجود تدوين و در شروع کارگاه، در اختيار حاضرين قرار داده شد. پرسشنامه توسط خبرگان به صورت کتبي پاسخ داده شد و بعد از تکميل پرسشنامه ماتريس مربوطه تشکيل و با استفاده از دو تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس داده ها آناليز گرديد. نتايج حاکي از آن است که مولفه زمان عمليات گودبرداري بيشترين تأثير را در نتايح سلسله مراتبي دارد. در مولفه هاي مربوط به هزينه، نيروي انساني بيشترين تاثير را دارد و همچنين در ايمني، ايمني برش کاري، ايمني کار با بالابرها بيشترين تأثير را دارد. در نهايت با تکنيک تاپسيس فازي به انتخاب بهترين روش پرداخته شد. نتايج نشان داد روش مهارسازي به عنوان بهترين روش گودبرداري انتخاب شد زيرا کمترين نزديکي نسبي هر گزينه به راه حل ايده آل را دارد.
 
کلید واژه: گودبرداري,سازه نگهبان,تاپسيس فازي,فرايند تحليل سلسله مراتبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 130   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی