برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش عوامل رفتاری در آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: احمدي مياب فريده*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده، يک پژوهش توصيفي و ازنظر نوع پيمايشي محسوب مي شود. جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان شرقي به تعداد 953 نفر بوده است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماري 274 نفر بدست آمد. جهت نمونه گيري از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شده است. داده هاي پژوهش از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد که روايي پرسشنامه به صورت محتوايي مورد ارزيابي و تأييد قرار گرفته است. جهت محاسبه پايايي پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش از آزمون تي تک نمونه اي و آزمون فريدمن استفاده شد. نتايج آزمون تي تک نمونه اي نشان داد که عوامل رفتاري نقش تعيين کننده اي و درجه يک در آسيب هاي مديريت منابع انساني دارد.
 
کلید واژه: آسيب شناسي,,مديريت منابع انساني,عوامل رفتاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 75   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی