برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت WTO

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صباحي مجيد*
 
 *دانشگاه شهيد بهشتي، تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 5
 
 
چکیده: 
درعصر حاضر با توجه به اينکه دنيا به سمت پيشرفت در حال حرکت است و زندگي بشر را تحت تاثير خود قرار داده است و اين پيشرفت ها در واقع باعث آن شده است که کل جهان بصورت دهکده جهاني درآيد بنابراين کشورها براي رسيدن به اهداف خود در زمينه هاي مختلف به ناچار بايد با سازمان هاي بين المللي تعامل نزديک و بينابيني را داشته باشند. يکي از اين سازمان هايي که نقش برجسته اي در اين تعاملات ايفاء مي کند سازمان تجارت جهاني (WTO) است. اين سازمان يکي از نهاد هاي بين المللي است که به قواعد بازرگاني بين کشورها مي پردازد و با وضع قواعد و مقررات، براي قانونمند کردن تجارت مابين کشورها فعاليت مي کند. موافقتنامه عمومي تجارت خدمات سندي است که چارچوب مذاکرات خدمات را در سازمان تجارت جهاني ارائه مي دهد و اين چارچوب نه تنها به دنبال آزادسازي بيشتر تجارت خدمات حقوقي است بلکه تحولات ممکن در زمينه نظام هاي مقرراتي در سطح بين المللي را نيز مورد توجه قرار مي دهد. در اين ميان ايران نيز همواره در تلاش براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت بوده است و قانونگذار در تصويب قوانين تا حدود زيادي تلاش کرده تا اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت را مدنظر قرار دهد. سوال اصلي تحقيق حاضر، درخصوص تعهدات الحاق کشورهاي مشابه و مغايرت قوانين ايران با اصول و مقررات موافقتنامه عمومي تجارت خدمات است و مقايسه با کشورهاي ديگري که در اين خصوص امتياز داده اند و يا تعهد نموده اند. نتيجه و بررسي اين مطالعات بيانگر مغايرت کلي نظام حقوقي ايران با موافقتنامه GATS مي باشدکه نهايتا باتوجه به ساير کشورها، اين موضوعات بررسي مي گردد.
 
کلید واژه: سازمان تجارت جهاني(WTO),نظام حقوقي در ايران,موافقت نامه عمومي تجارت خدمات GATS,الحاق
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 253   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی