نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین نقدشوندگی و ریسک با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفري مائده*,باوقار مرتضي
 
 *گروه مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد قشم، بندرعباس، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 4
 
چکیده: 
هدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه بين بازده سهام، ريسک و نقدشوندگي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که اطلاعات مالي 102 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1390 تا 1395 به روش حذف سيستماتيک انتخاب و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش، از نوع همبستگي بوده که براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. هدف از آزمون فرضيه تحقيق بررسي رابطه بين نقدشوندگي و ريسک با بازده سهام مي باشد که نتايج حاصل از آن وجود رابطه ي مثبت و معناداري بين نقدشوندگي و ريسک با بازده سهام را نشان مي دهد.
 
کلید واژه: بازده سهام,ريسک (سيستماتيک و غير سيستماتيک),نقدشوندگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 142   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی