نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه ی تئاتر و دین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حاجي احمدي زهرا*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 4
 
چکیده: 
هدف از اين مقاله بررسي رابطه ي تئاتر و دين بوده و با نگاهي بيشتر فلسفي اين رابطه را مدنظر قرار مي دهيم. اگر اين را قبول داشته باشيم که تئاتر ابتدا از يونان باستان شکل گرفته که بنا بر آيين و اسطوره و روابط خدايان و انسان بوده، در ايران نيز که مردمش به علت تاخت و تاز ها و کشتارها به ندرت از آسايش و ثبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي برخوردار بوده اند تنها توانسته اند در دوره هاي کوتاهي به هنر توجه کنند. شاهکارهايي در زمينه ي هنرديني و مذهبي و البته هنر تئاتر نيز آفريده شد که در قالب شبيه و انواع آن بوده مانند: شبيه شاد و تعزيه که هم به تبليغ دين و مذهب جديد بپردازد و هم به عنوان نقادي از آن بهره ببرد. سعي مي شود ضمن بيان رابطه ي بين اين دو به همانندي ها و ناهمانندي هايشان نيز پرداخته شود. روش تحقيق در اين مقاله به صورت کتابخانه اي و اينترنتي است. در اين مقاله ابتدا نگاهي گذرا به مفاهيم نمايش، تئاتر، دين و هنر خواهيم داشت و درمي يابيم که هنر، نقش تجسم مفاهيم ديني را به عهده دارد. سوال اساسي اين است که با توجه به وجود انديشه هايي متفاوت در مورد ارتباط تئاتر و دين مي توان به اين نتيجه رسيد که: اساسا رابطه اي ميان اين دو مفهوم کلي وجود دارد يا خير؟ و آيا به طور کلي مي توان ماهيتي ديني براي هنر تئاتر در نظر گرفت يا خير؟ در نتيجه ي پژوهش مشخص مي شود که تئاتر هنري است که در عالم محسوسات مي تواند مؤيد و مبلغ همه ي تعاليم ديني و تجليات حُسن کمال باشد. همچنين به اين حقيقت که رابطه ي بين تئاتر و دين رابطه اي ناگسستني است دست مي يابيم و به اين نکته ي اساسي خواهيم رسيد که تئاتر به عنوان يک صورت زيباشناختي ابزاري است تا دين و مفاهيم آن را توضيح دهد.
 
کلید واژه: رابطه,تئاتر,نمايش,هنر,دين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 491   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی