برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر همزیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار روی پایه ی GN (هیبرید هلو-بادام ) بر الگوی بیان miR394 و ژن هدف آن تحت تنش شوری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاهبندري قوچاني زهرا*,شيران بهروز,راوش رودابه
 
 *دانشگاه شهرکرد، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران، سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز
زمان:  1397دوره 2
 
چکیده: 
microRNAها يا miRNAها، RNAهايي کوچک به طول تقريبي 22-21 نوکلئوتيد هستند که توسط ژنوم موجود کد شده و هيچ نوع پروتئيني را کد نمي کنند. miR394 در رشد و نمو گياه و همچنين پاسخ به تنش نقش دارد. در اين پژوهش miR394 به عنوان ميکروRNA کليدي در برگ پايه ي GN بررسي شد. به اين منظور دو سطح تنش ملايم و شديد، شوري در زمان هاي 24 و 48 ساعت در نظر گرفته شد. استخراج RNAبه روش زاپاتا انجام شد و در مرحله بعد سنتز cDNA ساقه– حلقه صورت گرفت. همچنين بروز miR394 و ژن هدفش با روش qRT-PCR بررسي شد. مقايسه بين نمونه شاهد و تنش و بررسي معني دار بودن بيان miR394 و ژن هدفش با استفاده از آزمون T-test و LSD انجام شد. نتايج حاصل از بررسي بيان miR394 الگوهاي متفاوت بياني را در بافت برگ و در خلال تنش هاي ملايم و شديد نشان داد که بيانگر جابه جايي سيگنال هاي القا شده پس از تنش شوري به بافت برگ رخ داده باشد. نتايج نشان داد که miR394 و ژن هدفش به تنش شوري پاسخ دادند. ژن F-box only protein 6 به عنوان ژن هدف miR394 انتخاب شد. اين ژن داراي عملکرد بيولوژي و مولکولي است از قبيل، تنظيم مسير سيگنال اکسين و موفوژنز برگ و پاسخ به تنش شوري و زخم ها است. همچنين در آرابيدوپسيس داراي يک نقش کليدي در تنظيم رشد گياه، توسعه گل ها و تکثير سلولي دارد. نتايج نشان مي دهد بيان miR394 و ژن هدفش طي تنش شوري در زمان 24 و 48 ساعت در بافت برگ در شرايط مختلف وجود قارچ و عدم وجود قارچ بيان هاي مختلفي را نشان داده.
 
کلید واژه: microRNA,تنش شوري,قارچ مايکوريزا,بادام
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 39   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی