برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير همزيستي قارچ مايکوريزا آربسکولار بر الگوي بيان miR394و ژن هدف آن تحت تنش خشکي در پايه ي GN (هيبريد هلو-بادام)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاهبندري قوچاني زهرا*,شيران بهروز,راوش رودابه
 
 *دانشگاه شهرکرد، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران، سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز
زمان:  1397دوره 2
 
 
چکیده: 
سلول هاي گياهي جهت درک سيگنال هاي مختلف موجود در محيط پيرامونشان نمو يافته اند و از طريق تعديل بيان ژن ها به آن ها پاسخ مي دهند. شناخت مکانيسم هاي دخيل در تنش هاي غير زيستي و زيستي بسيار حائز اهيمت است. microRNAها، RNAهاي کوچکي به طول تقريبي 21-22 نوکلئوتيد که هيچ پروتئيني را کد نمي کنند. در پژوهش حاضر الگوي بيان miR394 و ژن هدف آن در بافت ريشه تحت شرايط کنترل و تنش شديد خشکي (100 و 40 ) درصد FC با استفاده از روش qRT-PCR بررسي گرديد. به منظور اطمينان از تنش وارده به گياه اندازه گيري ميزان محتواي اب نسبي برگ (RWC) به عنوان معيار فيزيولوژيک مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي بيان miR394 و ژن هدف آن الگوي متفاوت بياني را در بافت ريشه و در خلال تنش هاي ملايم و شديد تنش خشکي نشان داد. ژن F-box only protein 6 به عنوان ژن هدف miR394 انتخاب شد. اين ژن داراي عملکرد بيولوژي و مولکولي است از قبيل، تنظيم مسير سيگنال اکسين و موفوژنز برگ و پاسخ به تنش شوري و زخم ها است. در مناطق خشک و نيمه خشک کمبود آب سبب کاهش توليدات کشاورزي مي شود. قارچ هاي مايکوريزا با مکانيسم هايي مانند افزايش جذب عناصر غذايي به کاهش اثرات کم آبي در گياهان ميزبان کمک مي کنند.
 
کلید واژه: microRNA,تنش خشکي,قارچ مايکوريزا,بادام
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی