نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات چمن پوآ در شرایط تنش خشکی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رسولي پرگل*,كاكوان نيكو
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد تاکستان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران، سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز
زمان:  1397دوره 2
 
چکیده: 
اسيد ساليسيليک يک تنظيم کننده رشد گياهي و نقش آن در مسيرهاي پيام رساني در پاسخ به تنش هاي مختلف زيستي و غير زيستي است. اين پژوهش به منظور مطالعه واکنش چمن پوآ به محلول پاشي اسيد ساليسيليک تحت شرايط تنش خشکي انجام شد. اسيد ساليسيليک (0، 100، 200 و 300 ميلي گرم در ليتر) در سه سطح خشکي 30، 20 و 10 ليتر آب در هفته بر روي چمن پوآ مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار انجام و صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس نتايج تنش خشکي موجب کاهش وزن تر و خشک برگ و ريشه و محتواي کلروفيل کل برگ و افزاايش ميزان پرولين و آنزيم کاتالاز گرديد. محلول پاشي اسيد ساليسيليک باعث بهبود صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه گرديد. بنابراين اسيد ساليسيليک در تعديل تنش خشکي و حفظ کيفيت چمن موثر بوده و در صورت محلول پاشي با غلظت 200 ميلي مولار در ليتر و با کاهش آبياري تا ميزان 20 ليتر در هفته ميتوان با حفظ کيفيت ظاهري و توانايي رشد چمن، در مصرف آب صرفه جويي نمود.
 
کلید واژه: اسيد ساليسيليک,تنش خشکي,چمن پوآ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 156   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی