برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کشت مخلوط گیاه پوششی چاودار، خلر و ماشک گل خوشه ای در کنترل علف های هرز مزارع استان اردبیل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آرقند ساسان*,عبادي علي,اصغري شكراله,احمدنيا فاطمه
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران، سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز
زمان:  1397دوره 2
 
 
چکیده: 
روش هاي صحيح خاک ورزي و کاشت گياهان پوششي از جمله مؤلفه هاي اساسي نظام کشاورزي پايدار هستند که نقش مهمي را در پايداري نظام هاي توليد محصولات کشاورزي ايفا مي کنند. اين پژوهش در سال 1397 به منظور مطالعه تأثير کشت مخلوط گياهان پوششي چاودار (Secale cereal L. )، خلر (Lathyrus sativus L. ) و ماشک گل خوشه اي (Vicia villosa) در کنترل علف هاي هرز در سيستم بدون شخم مزارع استان اردبيل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل کشت مخلوط گياهان پوششي چاودار + خلر، چاودار + ماشک گل خوشه اي، خلر + ماشک گل خوشه اي، و شاهد (بدون گياه پوششي) بود. بذور گياهان پوششي در کرت هايي به ابعاد 6×3 متر در 4 تکرار، در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي کشت شد. نتايج نشان داد که وزن خشک گياهان پوششي و وزن خشک علف هاي هرز تحت تأثير نوع گياه پوششي قرار دارد. مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد، کشت مخلوط گياهان پوششي چاودار و ماشک گل خوشه اي بالاترين وزن خشک گياه پوششي را به خود اختصاص داد، اين در حالي است که کمترين وزن خشک علف هاي هرز نيز در کشت مخلوط گياه پوششي چاودار و ماشک گل خوشه اي مشاهده گرديد. کشت مخلوط چاودار و ماشک گل خوشه اي همچنين بالاترين درصد کنترل علف هرز را به خود اختصاص داده و توانست بيش از 90 درصد وزن خشک علف هاي هرز را نسبت به شاهد تقليل و علف هاي هرز سلمه تره و خردل وحشي را به طور قابل ملاحظه اي کنترل نمايد. در حاليکه بيشترين تنوع گونه اي علف هاي هرز را کشت ترکيبي خلر و ماشک گل خوشه اي به خود اختصاص داد. کشت مخلوط چاودار و ماشک گل خوشه اي توانست علاوه بر توليد بيومس بالا، به عنوان يک الگوي مناسب در کنترل علف هاي هرز به خصوص سلمه تره و خردل وحشي عمل نمايد.
 
کلید واژه: گياهان پوششي,زيست توده,چاودار,ماشک گل خوشه اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 123   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی