برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

درس پژوهی، سنجشی عملکرد محور از اثربخشی معلمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مطهرنژاد عصمت*
 
 *دانشگاه فرهنگيان خوزستان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي يافته هاي نوين در حوزه ياددهي و يادگيري
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مطالعات برنامه درسي ايران شعبه هرمزگان
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف تحليل اثر بخشي مدل نويني از درس پژوهي بر عملکرد دانشجو معلمان مشارکت کننده در طرح انجام شده است. تاکنون مدل هاي زيادي از درس پژوهي در کشورهاي مختلف دنيا اجرا شده است. اکثر اين مدل ها شامل سه مؤلفه اصلي هستند: برنامه ريزي اشتراکي، هدايت درس پژوهي از طريق معلمان مشارکت کننده و تحليل مشارکتي اثربخشي آموزش بر يادگيري دانش آموزان. در اين پژوهش از 40 دانشجو معلم که واحد درسي توسعه حرفه اي (درس پژوهي) و کارورزي را انتخاب کرده بودند به شيوه نمونه گيري دردسترس استفاده شد. بعد از برنامه ريزي و اجراي درس پژوهي، آنها به پرسشنامه اي شامل 5 سوال در طيف ليکرت پاسخ داده و همچنين در يک مصاحبه نيمه ساختاريافته شرکت کردند. داده هاي جمع آوري شده مورد تحليل کمي و کيفي قرار گرفت. نتايج، حاکي از اثربخشي مدل استفاده شده بر رشد دانش تدريس دانشجو معلمان و يادگيري دانش آموزان مي باشد. همچنين با استفاده از نتايج به دست آمده مي توان مدل انطباق يافته اي براي استفاده معلمان و دوره هاي رشد حرفه اي ارائه داد.
 
کلید واژه: درس پژوهي,سنجش عملکرد محور,توسعه حرفه اي معلمان,برنامه ريزي اشتراکي,هدايت درس پژوهي,تحليل مشارکتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 357   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی