برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین اخلاق کار حرفه ای معلمان و مسئولیت اجتماعی مدارس متوسطه شهرستان گتوند

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ابراهيمي فرد يونس,اكبرنژاد غلامرضا,نورعلي زاده رحمان,برومند لقا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي يافته هاي نوين در حوزه ياددهي و يادگيري
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مطالعات برنامه درسي ايران شعبه هرمزگان
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اخلاق کار حرفه اي معلمان و مسئوليت اجتماعي مدارس متوسطه شهرستان گتوند در سال تحصيلي 97-1396 بود؛ که داراي يک فرضه اصلي و هشت فرضيه فرعي است شامل: 1-بين اخلاق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. 1-1. بين «مسئوليت پذيري» و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. 1-2. بين «صادق بودن» و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. 1-3. بين «عدالت و انصاف» و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. 1-4. بين «وفاداري» و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. 1-5. بين «برتري جويي» و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. 1-6. بين «احترام به ديگران» و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. 1-7. بين «همدردي با ديگران» و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. 1-8. بين «رعايت هنجارها» و مسئوليت اجتماعي معلمان مدارس متوسطه شهرستان گتوند رابطه وجود دارد. و روش پژوهش همبستگي است. جامعه آماري شامل تمامي معلمان و مديران شهر گتوند و نمونه پژوهش شامل 230 نفر از اين مديران و معلمان بود که با روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه هاي اخلاق حرفه اي و مسئوليت پذيري اجتماعي استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد بين اخلاق کار حرفه اي معلمان و مسئوليت اجتماعي رابطه وجود دارد(001/0P<). همچنين نتايج نشان داد اخلاق کار حرفه اي 52 درصد از رابطه را تبيين مي کند.
 
کلید واژه: اخلاق,کار حرفه اي,معلمان,مسئوليت اجتماعي,مديران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 440   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی