برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و مقایسه سبکهای یادگیری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: برزگر مجيد*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه سبک هاي يادگيري کلب (واگرا، جذب کننده، همگرا، انطباق يابنده ) در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت از لحاظ جنسيت، رشته تحصيلي، مقاطع تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي باشد. بدين معني که اولا دانشجويان در فرآيند يادگيري خود از چه نوع سبک يادگيري استفاده مي کنند و دوما آيا بين سبک يادگيري آنان بر اساس متغير جنس، رشته تحصيلي و مقطع تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد يا خير؟
جهت پاسخ به سوالات فوق يک گروه 700 نفري از دانشجويان اين دانشگاه را بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي - سهمي انتخاب نموده و پرسشنامه سبک يادگيري کلب (
KLSI) بر روي آنها اجرا گرديد. براي تحليل نتايج اين پژوهش از آزمون آماري مجذور کاي، آزمون t براي گروههاي مستقل و آزمون تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان داد که دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در فرآيند يادگيري خود به ترتيب از سبک يادگيري همگرا (46.2%)، جذب کننده (27.6%)، واگرا (15.9%) و انطباق دهنده (10.4%) استفاده مي نمايند. همچنين بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ نوع سبک يادگيري تفاوت معني داري وجود نداشت و بين رشته هاي تحصيلي (علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه) تفاوت معني دار وجود داشت همچنين بين سبک يادگيري مقاطع مختلف تحصيلي (کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد) تفاوت معني داري بدست نيامد و دانشجويان داراي پيشرفت تحصيلي بالا و پائين نيز تفاوت معني دار در نوع سبک يادگيري نداشتند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی