برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش واسطه ای رضایت مشتریان دریافت کننده تسهیلات بانکی در رابطه بین خصوصیات خدمات بانکی و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان یزد)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاكري مرضيه*,مقدس حسين
 
 *بانک کشاورزي
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي الگوهاي نوين در مديريت و كسب و كار
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي و موسعه آموزش عالي آزاد نگاره
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
تحقيق حاضر تلاشي در جهت شناسايي نقش واسطه اي رضايت مشتريان دريافت کننده تسهيلات بانکي در رابطه بين خصوصيات خدمات بانکي و وفاداري مشتري است، که با استفاده از متغيرهاي سهولت استفاده، خدمات حمايت از مشتري، سرعت تراکنش، درک ارزش، طراحي بانک و کيفيت خدمات به عنوان متغير مستقل و رضايت و وفاداري مشتري به عنوان متغيير وابسته مدل تحقيق شکل گرفته است. روش تحقيق حاضر همبستگي از نوع کاربردي است و روش جمع آوري داده ها، ميداني مي باشد که جهت سنجش فرضيات و دستيابي به اهداف تحقيق، مشتريان بانک کشاورزي استان يزد به عنوان اعضاي جامعه آماري در نظر گرفته شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که به صورت انفرادي در اختيار اعضاي جامعه قرارگرفت و از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد که تعداد 170 نمونه قابل قبول جمع آوري گرديد و سپس داده ها با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري تجزيه و تحليل شده و تمامي فرضيه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان دادند که متغيرهاي کيفيت خدمات و ارزش درک شده بيشترين تاثير را روي متغير رضايت مشتري داشته اند. همچنين متغيرهاي رضايت مشتري و ارزش درک شده بيشترين تاثير را روي متغير وفاداري مشتري داشته اند. متغير خدمات پشتيباني از مشتري بر رضايت مشتري تاثير معناداري نداشته اند. همچنين متغيرهاي کيفيت خدمات، سهولت استفاده، طراحي بانک، سرعت و خدمات پشتيباني از مشتري بر وفاداري مشتري تاثير معناداري نداشته اند.
 
کلید واژه: رضايت مشتري,وفاداري مشتري,خصوصيات خدمات بانکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 149   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی