برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی استراتژی های بازاریابی دیجیتال بر صادرات شرکت های بازرگانی (نمونه مورد مطالعه: شرکت بازرگانی پتروشیمی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جهانگيري عبدالفتاح*,وهاب زاده منشي شادان
 
 *دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي الگوهاي نوين در مديريت و كسب و كار
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي و موسعه آموزش عالي آزاد نگاره
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
بازاريابي ديجيتال يا بازاريابي اينترنتي، مفهومي است که تمام فعاليت هاي بازاريابي را در بر مي گيرد. دنياي بازار امروز، دنياي حضور در فضاي ديجيتال است. خريداران بالقوه خواهان کسب اطلاعات در هر زمان و از طريق کانال هاي مختلف هستند. به يقين مي توان گفت ارسال ايميل، تبليغات در شبکه هاي مجازي و يا پخش آگهي هاي تلويزيوني کافي نيستند. کليد موفقيت بازاريابي امروز همزيستي با مشتريان است و چنين امري جز با ارائه اطلاعات از طريق تمامي کانال هاي ديجيتال امکان پذير نخواهد بود. هدف از انجام پژوهش برررسي و ارزيابي استراتژي هاي بازاريابي ديجيتال شرکت بازرگاني پتروشيمي مي باشد. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و روش انجام پژوهش "توصيفي – تحليلي" مي باشد. جهت جمع آوري اطلاعات از روش هاي اسنادي و ميداني به صورت توام استفاده گرديد و از ابزار پرسشنامه جهت جمعآوري اطلاعات استفاده شده است و پايايي پرسشنامه هاي مذکور از طريق آلفاي کرونباخ محاسبه گرديده که پايايي آن عدد 0. 833 مي باشد. جهت تجزيه و تحليل داده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري T، آزمون دو جمله اي استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که حمايت از توسعه فعاليت هاي آموزشي بازاريابي ديجيتال در بخش صادرات و ايجاد دفاتر نمايندگي بازاريابي ديجيتال در خارج از کشور روي توسعه صادرات تأثير ندارد. از طرفي کمک به برنامه هاي بازاريابي ديجيتال روي توسعه صادرات تأثير دارد.
 
کلید واژه: بازاريابي ديجيتال,استراتژي هاي بازاريابي,شرکت بازرگاني پتروشيمي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 770   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی