برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحليل الگوهاي رفتاري با رويکرد حضورپذيري گردشگران در فضاهاي شهري (محور بالا خيابان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميني زهره,سروري هادي*
 
 *گروه شهرسازي، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي الگوهاي نوين در مديريت و كسب و كار
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي و موسعه آموزش عالي آزاد نگاره
زمان:  1397دوره 1
 
 
چکیده: 
امروزه توجه به مفهوم فضاهاي شهري و الگو هاي رفتاري شهروندان و گردشگران و روشهاي بهبود آن، به عنوان يکي از اولويت هاي اساسي طراحان و برنامه ريزان شهري شده است. توجه به الگو هاي رفتاري در شهر به عنوان بستر اساسي براي ايجاد ارتباطات اجتماعي و ارائه فضاهاي کسب و کاري و در نتيجه ايجاد شهري سرزنده و حضور پذير براي استفاده شهروندان و گردشگران، مورد اتفاق نظر عمومي نظريه پردازان شهري است. هدف از اين پژوهش شناسايي شاخص ها و معيارهايِ طراحيِ الگو هايِ رفتاري با رويکرد حضور پذيري گردشگران که موجب رونق فضاهاي کسب و کار است. بدين منظور با استفاده از روش اسنادي-کتابخانه اي به مرور نظريات و ادبيات مرتبط با سه مفهوم الگوهاي رفتاري، حضورپذيري گردشگران، فضاهاي شهري پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در نظر گرفتن معيارها و شاخص هايي چون. . . . نقش بسزايي در ارتقا حضور پذيري گردشگران و شکل گيري فضاهاي کسب و کاري دارد.
 
کلید واژه: قرارگاه هاي رفتاري,خيابان,رفتارشناسي,محيط
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی