برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تأثیر هویت برند بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مطالعه موردی صنعت پوشاک در تهران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سعيدي مريم*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي الگوهاي نوين در مديريت و كسب و كار
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي و موسعه آموزش عالي آزاد نگاره
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
امروزه هويت نام تجاري همانند سرمايه براي سازمان و محصولات ارزش مي افريند، ازاين رو ارتقاي نام تجاري در بسياري از موارد به استراتژي سازمان تبديل مي گردد، که بنام تجاري تصويري از محصولات دربازار است. افرادي که با نام تجاري سرو کار دارند، در پي کيفيت يا خصوصيات خاصي هستند که ان را ويژه يا منحصربه فرد مي نمايد. يکي ازمهم ترين اهداف صاحبان برند براي توسعه برند در کنار سودآوري و بهبود وضعيت مالي، ايجاد وفاداري درمشتريان نسبت به برندشان است که يکي از راه ها، ايجاد هويت مناسبي براي برند است. هدف از اين پژوهش ارزيابي تأثير هويت برند بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي صنعت پوشاک در تهران) مي باشد. در واقع پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش توصيفي – تحليلي با استفاده از ابزار پرسشنامه مي باشد، همچنين جامعه آماري پژوهش مشتريان صنعت پوشاک در شهر تهران مي باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 321 نفر محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات پرسشنامه از نرم افزار spss استفاده شد، همچنين براي اثبات فرضيات پژوهش از روش مدل سازي معادلات ساختاري(SEM ) و تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است. براساس يافته هاي تحقيق، تأثير هويت برند بر هر دو مفهوم وفاداري به برند و ارزش ويژه برند در صنعت پوشاک با سطح اطمينان 95 درصد مورد تأييد است.
 
کلید واژه: هويت برند,وفاداري به برند,ارزش ويژه برند,صنعت پوشاک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 129   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی