برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه سازگاری فردی و اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک در سال تحصیلی 87-86

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: اصفهاني اصل مريم,مهدي پور منيره
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر تحت عنوان مقايسه سازگاري فردي و اجتماعي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک درسال تحصيلي 87-86 مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانشجويان دختر و پسر بودند که از اين ميان تعداد 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. طرح تحقيق از نوع علي - مقايسه اي بود. براي بررسي فرضيه هاي تحقيق از پرسشنامه شخصيتي (ctp) استفاده شد، براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل: ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي شامل tتست گروههاي مستقل استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري spss استفاده گرديده است. سطح معني داري در اين پژوهش α=0.05 مي باشد.

 
کلید واژه: سازگاري فردي، سازگاري اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی