نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

شخصی سازی نقشه های شبکه حمل ونقل شهری برای معلولین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فريادرس فائزه,عباسي محمد,كريمي پور فريد*
 
 *دانشکده مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مکاني، پرديس فني، دانشکده هاي دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو
زمان:  1397دوره 8
 
چکیده: 
معلولين به عنوان بخشي از هر جامعه اي داراي حقوق مشخصي همانند ساير افراد جامعه هستند. با بالا رفتن سطح رفاه اجتماعي توجه به افراد داراي معلوليت در جامعه نيز بيشتر شده است، به طوري که اين افراد هم حق استفاده عادلانه از فضاهاي شهري رادارند، لذا در تمامي پروژه ها در سطح شهرها سعي شده، امکاناتي ايجاد شود تا همه افراد بتوانند به راحتي از آن ها استفاده کنند. دراين بين مهم ترين مشکل معلولين مسيريابي و استفاده از شبکه حمل ونقل عمومي مناسب است، زيرا وجود وسايل حمل ونقل عمومي قابل استفاده براي معلولين، توان آن ها را براي مشارکت در امور اجتماعي بيشتر مي کند. در اين پژوهش به شناسايي امکانات شبکه هاي حمل ونقل عمومي شهر تهران شامل شبکه اتوبوس راني بي آر تي و مترو براي معلولين استفاده کننده از ويلچر پرداخته و مسيرهاي بهينه با توجه به امکانات مرتبط با تسهيل استفاده معلولين در ايستگاه ها تعيين شده اند. در اين پژوهش ابتدا حداقل پارامترهاي مؤثر براي استفاده معلولان از ايستگاه ها مشخص شده اند سپس با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره تحليل سلسله مراتبي پارامترها وزن دهي شده اند و يک شبکه مسيريابي با در نظر گرفتن محدوديت هاي هر مسير با استفاده از روش دايجسترا ايجادشده است که با استفاده از آن فرد معلول مي تواند براي مسيريابي بهينه اقدام نمايد. درنهايت نقشه هاي مسيرهاي مناسب و شخصي سازي شده توليدشده است.
 
کلید واژه: معلولين,سيستم اطلاعات مکاني,حمل ونقل شهري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 368   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی