برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه ي عزت نفس با اضطراب دانش آموزان پسر پايه نهم آموزش و پروش ناحيه يک استان قم شهرستان قم طيف سني 14 سال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عليخانزاده سعيد,مظفري مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 3
 
 
چکیده: 
در اين پژوهش به مطالعه ي رابطه ي عزت نفس با اضطراب دانش آموزان پسر پايه نهم آموزش و پروش ناحيه يک استان قم شهرستان قم در طيف سني 14 سال پرداختيم و از پرسشنامه هاي عزت نفس کوپر اسميت و اضطراب بک استفاده کرديم. در مقايسه ي ميانگين نتايج بدست آمده از هر دو پرسشنامه، با توجه به نمره ي بدست آمده از T وابسته نتيجه گيري شد که نمره ي بدست آمده از اين پژوهش (93/762) بزرگتر از جدول است (93/762>2. 576). پس در سطح اطمينان %99 ميزان خطاي a=%1 رابطه بين عزت نفس و اضطراب در آنها وجود دارد، بنابراين فرض صفر رد شد و رابطه بين عزت نفس و اضطراب در آنها تاييد شد. همچنين نتايج بدست آمده در آزمون همبستگي اسپيرمن بيانگر همبستگي مثبت و معني دار بين عزت نفس و اضطراب است. ( rho=0/868 و N=100و P<0/000يک دامنه ).
 
کلید واژه: عزت نفس –اضطراب –پايه نهم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 125   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی