برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه بر روی برآورد پتانسیل تابشی شهرهای ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جورسرايي آلاشتي عليرضا*
 
 *دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي، گروه مکانيک بيوسيستم
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 5
 
چکیده: 
يکي از کاربردي ترين توسعه تحقيقات کاربردي انرژي خورشيدي در هر منطقه مطالعه پتانسيل انرژي تابشي خورشيدي و برآورد آن در کشور است.مقدار انرژي تابشي دريافتي از خورشيد در نقاط مختلف با توجه به ويژگي هاي آن متفاوت است.امروزه در مطالعات مختلف ميزان دريافت اين انرژي در نقاط مختلف به صورت يک موضوع بسيار مهم تبديل شده و در بسياري از مکانيابي ها به عنوان فاکتوري مهم در تصميم گيري ايفاي نقش ميکند.پس از مطالعه و بررسي مدلهاي موجود براي تخمسين ميانگين ماهيانه تابش کلي روزانه در سطح افقي سه مدل رياضي –انگستروم-پريسکات روش حداکثر احتمال و مدل هيبريد بکار برده شدند.حاصل اين کار عبارت است از نقشه مربوط به ميانگين روزانه تابش کلي خورشيدي در هر 4ماه مربوط به مجموع انرژي تابشي کلي رسيده و به واحد سطح افقي در هر فصل و به مجموع انرژي تابشي دريافتي در سطح افقي در طول مدت سال ميباشد.
 
کلید واژه: پناسيل تابشي، انرژي تابشي، انرژي خورشيدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی