برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر توانایی سرمایه گذاران در پیش بینی سود شرکت های سود ده و زیان ده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني سيدمحمد,عسکريان هاله
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 5
 
 
چکیده: 
تقاضا براي حسابرسي ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي و تضاد بين مديران، سرمايه گذاران و واسطه هاي شرکت مي باشد. دانگ(2004) نشان داد که حسابرسي صورت هاي مالي مکانيسم کنترلي موثري براي ذي نفعان صورت هاي مالي جهت اطمينان از عدم وجود اشتباه با اهميت در سطح صورت هاي مالي فراهم مي کند. مطالعات گذشته نشان مي دهد که شرکت هاي بزرگ علاقه بيشتري به فراهم کردن سطح بالاتري از افشا اطلاعات در سطح صورت هاي مالي و کاهش مديريت سود دارند. بنابراين وجود محيط اطلاعاتي غني و عدم تقارن اطلاعاتي باعث ايجاد نتايج مطلوبي مي شود که يکي از اين نتايج افزايش توانايي سرمايه گذاران در قابليت پيش بيني تغييرات آتي سود مي باشد. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير اندازه حسابرس بر توانايي سرمايه گذاران در پيش بيني سود شرکت هاي سود ده و زيان ده مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1392 تا 1394 مي باشد. براي ارزيابي قابليت پيش بيني سود از مدل بازده سود آينده کالين استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که قابليت پيش بيني سود توسط سرمايه گذاران زماني که صورت هاي مالي توسط موسات بزرگ حسابرسي شده باشند، بيشتر و بهتر است.
 
کلید واژه: قابليت پيش بيني سود، اندازه حسابرس، مدل بازده سود آينده کالين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی