نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر آموزش متون دینی بر اساس هویت اسلامی-ایرانی بر ابعاد هویت کودکان پیش دبستانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كشميري سمانه,راستگو كبري
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  وزارت آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش استان يزد
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 

پرورش انسان هاي داراي هويت مستقل از وظايف اصلي هر نظام اموزشي است. با توجه به اينکه سنين اوليه ورود به مدرسه از حساس ترين دوران رشد و تثبيت در تشکيل شخصيت و هويت محسوب مي گردد و با انواع آشفتگي هاي روحي رواني همراه است، براي نجات کودکان از اين آشفتگي و تبديل آنها به وحدت شخصيت در آينده، نياز به تدوين برنامه هاي آموزشي و درسي مناسب است. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير آموزش متون ديني بر اساس هويت اسلامي-ايراني بر ابعاد هويت کودکان پيش دبستاني بود. اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است. جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموزان دختر پيش دبستاني شهر کرج که در سال تحصيلي 1397-1396 مشغول به تحصيل بوده به تعداد 18354 تشکيل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن محاسبه شد. از ميان جامعه آماري دو گروه 25 نفري به صورت تصادفي ساده براي قرار گرفتن در دو گروه کنترل و آزمايش انتخاب شدند. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات و پردازش داده هاي تحقيق از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتايج نشان داد آموزش متون ديني بر اساس هويت اسلامي-ايراني بر ابعاد هويت کودکان پيش دبستاني تاثيرگذار است.

 
کلید واژه: هويت کودک، هويت اسلامي، آموزش و پرورش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی