نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر بازی درمانی بر هویت اجتماعی کودکان پیش دبستانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سيف افسانه,صادقي طاهره,سامانيان محبوبه,برزيده مريم
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  وزارت آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش استان يزد
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي بازي درماني گروهي بر هويت اجتماعي کودکان پيش دبستاني شهر شيراز بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، پژوهش حاضر از نوع کاربردي و براي اجراي آن از روش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، استفاده شد. جامعه آماري شامل کليه کودکان پيش دبستاني شهر شيراز بود و از روش نمونه گيري هدفمند استفاده شد. نمونه ها شامل 30 دانش آموز پسر و دختر در سنين 5 تا 6 ساله بود. در مرحله پيش آزمون، آزمون رشد نيوشا بر روي 30 نفر (15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه گواه) اجرا شد. سپس 12 جلسه آموزشي بازي درماني گروهي براي گروه آزمايش اعمال شد و مجددا پس آزمون اجرا شد. جهت سنجش داده هاي آماري از روش تحليل کوواريانس چند متغييره (مانکوا) استفاده شد. نتايج نشان داد که بازي درماني گروهي باعث بهبود مهارت هاي هويت اجتماعي در کودکان پيش دبستاني شده است.

 
کلید واژه: بازي درماني، هويت اجتماعي، پيش دبستاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 407   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی